Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Гончаренко Олександр Іванович

посада: Заступник голови районної ради


дата народження:  21.06.1971


освіта: Повна вища,  Європейський університет "менеджмент організацій, 

партійна приналежність: член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ"

телефон:  (0472) 64-65-07  

Обов'язки заступника голови районної ради

 • Заступник голови Черкаської районної ради (далі – заступник) є посадовою особою місцевого самоврядування, який обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру на посаду заступника представляє обраний голова цієї ради. 
 • У своїй роботі заступник керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Повинен знати правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері. Повинен вільно володіти державною мовою. 
 • Здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин. Організовує роботу з організаційного, правового та іншого забезпеченню діяльності ради, її постійних комісій. 
 • Візує проекти розпоряджень та рішень районної ради. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України під час підготовки проектів рішень та розпоряджень. У разі подання проектів рішень та розпоряджень з порушенням встановленого порядку та строків підготовки і внесення, повертає їх виконавцям на доопрацювання.  
 • Забезпечує розробку проекту Регламенту та планів роботи районної ради. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту та виконанням планів роботи.  
 • Вносить на розгляд голови ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних комісій та інших комісій ради, зміни їх складу, забезпечує розробку положень про постійні комісії. 
 • Має право брати участь в роботі постійних комісій районної ради. 
 • Координує діяльність постійних комісій районної ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови ради. 
 • Має право брати участь у загальних зборах (сходах) громадян, сесіях сільських, міських рад, колегіях райдержадміністрації, нарадах, семінарах. 
 • Забезпечує виконання районною радою, в межах визначених чинним законодавством України, повноважень з питань виборів та референдумів, сприяє виборчим комісіям в організації їх проведення.
 • Забезпечує взаємодію районної ради та її органів з відділами, управліннями та структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями. 
 • Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради та виборцями під час звітів депутатів. 
 • Розглядає запити депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них та проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
 • Веде особистий прийом громадя 
 • Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.  
 • Має право вносити пропозиції голові районної ради щодо покращення організації роботи виконавчого апарату районної ради, щодо преміювання та встановлення надбавок працівникам виконавчого апарату районної ради. 
 • Забезпечує розробку та вносить на розгляд голови ради Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району. 
 • Розглядає проекти подань про нагородження державними нагородами та відзнаками працівників органів місцевого самоврядування. 
 • Очолює: 
 • конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради; 
 • комісію по встановленню трудового стажу для виплати надбавки за вислугу років; 
 • постійно діючу комісію з передачі, списання та переоцінки матеріальних цінностей.  
 • Координує роботу відділу юридичного забезпечення та управління майном спільної власності, відділу інформаційно - комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату районної ради, здійснює контроль за раціональним використанням транспортних засобів районної ради, підписує подорожні листи службових автомобілів. 
 • Заступник вирішує інші питання, доручені йому радою та головою районної ради. 

Повернутися до верхньої частини тексту