Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що з 23.05.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві від 16.01.2020 № 466-IX (далі – Закон № 466-IX), яким передбачено низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, в тому числі щодо порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, реєстрації платником ПДВ та змін щодо подання податкової звітності фізичними особами – підприємцями.

Детально, фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування:

Змінено строки подання заяв на єдиний податок та реєстрацію платником ПДВ Платники єдиного податку третьої групи у випадку зміни ставки (з 5 на 3%) подають до податкового органу за місцем обліку відповідну Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ (пп. б) пп.4) п. 293.8 ст. 293 Кодексу). Відповідно, в такі строки (не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу) платник єдиного податку повинен подати відповідну заяву щодо реєстрації платником ПДВ (п. 183.4 ст.183 Кодексу).

Змінено порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування при зміні податкової адреси У випадку зміни податкової адреси платника єдиного податку третьої групи або місця його провадження господарської діяльності такі платники подають Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування окремо, не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни. До цього часу таку Заяву необхідно було подавати разом з податковою декларацією за податковий (звітний) квартал, у якому відбулися такі зміни (п.298.6 ст.298 Кодексу).

Встановлено місячний звітний період для платників ПДВ Відповідно до п. 202.2 ст. 202 Кодексу платникам єдиного податку третьої групи зі ставкою 3%, які є одночасно платниками ПДВ встановлено місячний звітний період для подання відповідної податкової декларації з податку на додану вартість.

Анулювання реєстрації платника єдиного податку за сумою боргу Податкові органи можуть анулювати реєстрацію платників єдиного податку, не залежно від обраної груп, якщо сума податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів була більшою 1020 гривень (п. 59.1 та пп. 8) пп. 298.2.3 п.298.2 ст. 298 Кодексу).

Отримання витягу в електронному вигляді та скорочення відомостей, які вносяться до Реєстру платників єдиного податку За бажанням платника податків, який обрав спрощену систему оподаткування, можна отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку і в електронному вигляді, не звертаючись особисто до податкового органу за місцем його реєстрації (п. 299.9 ст. 299 Кодексу). Крім того, із переліку інформації, що вноситься до Реєстру платників єдиного податку виключено відомості про види діяльності обрані фізичними особами – підприємцями першої та другої груп ( п.299.7 ст.299 Кодексу).

Скасовано пільги по земельному податку для орендодавців – платників єдиного податку Звертаємо увагу, що з 01.07.2020 платники єдиного податку, які надають земельні ділянки та/або нерухоме майно, яке знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку), будуть сплачувати з таких об’єктів земельний податок пп.4) п.297.1 ст.297 Кодексу).

Обов’язок сплати податку на прибуток платниками, які перебувають на загальній системі оподаткування, спрощеній та провадять незалежну професійну діяльність З 01.01.2021 фізичні особи – підприємці, в т.ч. платники єдиного податку, а також фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у разі виплати доходів, зазначених у п.141.4 ст.141* Кодексу нерезидентам, є платниками податку на прибуток (пп.133.1.4 п.133.1 ст.133 та пп.1) п.297.1 ст. 297 Кодексу). Одночасно, такі платники подаватимуть річну податкову декларацію з податку на прибуток (п. 137.5 ст.137 Кодексу). *Довідково: доходи зазначені у п.141.4 ст.141 Кодексу, що виплачуються нерезидентам: проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом; дивіденди, які сплачуються резидентом; роялті; фрахт та доходи від інжинірингу; лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами на користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди; доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту; прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження інвестиційних активів (цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи). Також, доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України; винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України; брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів щодо брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів; внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України; доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї); доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів; доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту та інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Інші нововведення, пов'язані із застосуванням спрощеної системи оподаткування

Збільшено граничний обсяг доходу, що дає право застосовувати спрощену систему оподаткування (перебувати в певній групі платників єдиного податку). Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 02 квітня 2020 року, внесено зміни, зокрема, до п. 291.4 ст. 291 Кодексу щодо збільшення граничних обсягів доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності річного обсягу доходу: І група – з 300 тис грн до 1 млн грн; ІІ група – з 1,5 млн грн до 5 млн. грн; ІІІ група – з 5 млн грн до 7 млн грнивень.

Посилання на Закон №466-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text Посилання на Закон №№540-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text

Сектор комунікацій
ГУ ДПС у Черкаській області