Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Опубліковано: Середа, 06 квітня 2022, 09:55
Перегляди: 284

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

24 березня набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Закон регулює деякі аспекти трудових відносин інакше, ніж Кодекс законів про працю України, а також обмежує права, надані Конституцією України щодо вільного вибору праці та права на страйки для захисту власних інтересів.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників (не залежно від причини їх відсутності), роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника, самостійно визначаючи форму трудового договору.

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються

Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень, скорочена тривалість - 50 годин на тиждень.

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.

Закон діє виключно на період воєнного стану.

Коментар Мінекономіки до Закону розміщений за поиланням:https://profpressa.com/news/zakon-no-2136-roziasnennia-vid-minekonomiki