Всесвітній день медичних сестер

Опубліковано: Вівторок, 12 травня 2020, 09:00
Перегляди: 481

Всесвітній день медичних сестер

12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично святу вже більше ста років, офіційно воно було засновано тільки в 1971 році.

День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію - міжнародну раду медичних сестер.

Основоположник наукової сестринської справи Флоренс Найтінгейл (1820 – 1910) в книзі „Як потрібно доглядати за хворими”: писала про те, що головне мистецтво доглядальниці полягає в умінні відразу відгадувати бажання хворого, не чекаючи поки він їх висловить.

Флоренс Найтінгейл, надзвичайно освічена на той час жінка, у 1860 р. відкрила школу, яка не підпорядковувалась лікарні, а була автономним світським навчальним закладом. Підготовка медичних сестер складалася з однорічного навчання і двох-трьохрічного практикування в госпіталях. Реформа Флоренс Найтінгейл привела до того, що професію медичної сестри визнали у суспільстві. Саме цю дату ВООЗ (1860) вважає днем народження нової професії – медична сестра.

Як будь-який вид професійної діяльності, робота медичної сестри стала набувати специфічних рис, які поступово все більше відрізняли її від функцій суто „помічника лікаря”. Зокрема, у США в 1973 р. з’явилося поняття „сестринський діагноз”, під яким розуміли оцінку ставлення хворого до свого стану, здоров’я, хвороби (уточнимо: лікарський діагноз спрямований на виявлення порушень у здоров’ї, відхилень їх від норми).

Найважливішими завданнями професійної діяльності медичної сестри є: комплексний всебічний догляд за пацієнтами і полегшення їхніх страждань;збереження здоров’я і реабілітація; сприяння зміцненню здоров’я та профілактика захворювань.

Професійний обов’язок медичної сестри спрямований не лише на формування високих професійних та моральних якостей, розвиток індивідуальної свідомості медичної сестри, але і на процес спілкування, розуміння проблем пацієнта.

Сучасна медична сестра повинна володіти глибокими знаннями з клінічної фармакології, тому що стандарти та протоколи лікування тієї чи іншої хвороби пропонують значний арсенал лікарських засобів.

Працюючи з лікарським засобами, медична сестра повинна пам’ятати правило восьми „правильно”: „правильний” пацієнт, тобто саме той пацієнт, кому прописано даний препарат; „правильний” лікарський засіб, тобто саме цей препарат потрібно вводити даному пацієнтові; „правильна” доза, яку необхідно перед введенням ще раз перевірити в листку призначень, у формі випуску та подумати, чи не помилився лікар, особливо у дитячій практиці; „правильний” шлях введення; „правильний” час введення; „правильна” причина введення (стан пацієнта, хвороба); „правильний” запис в листку призначень; „правильний”, тобто терапевтичний ефект препарату.

Також важливо вміти спілкуватися і слухати пацієнта, спостерігати за ним, щоб своєчасно виявити небажані ефекти лікарського засобу та попередити лікаря.

Етичною основою професійної діяльності медичної сестри є гуманність і милосердя.

Приймаючи і розділяючи загальнолюдські й загальномедичні етичні цінності, професійний корпус медичних сестер декларує унікальність своєї професії та особливий характер етичних взаємин з колегами і пацієнтами.

Медична сестра виконує роль фахівця – партнера лікаря і пацієнта, здатного до самостійної роботи в рамках єдиної лікувальної бригади і яка в основу своєї професійної діяльності ставить особистість пацієнта.

Лікарська і сестринська справа – взаємопов’язані, доповнюючі один одного процеси, що становлять дві самостійні професії – лікарська справа (вивчає патологічні процеси, хвороби, що розвиваються на їх фоні, способи впливу на ці патологічні процеси) і сестринська справа (вивчає реакцію пацієнта на хворобу).

Медичні сестри – це найбільший загін фахівців охорони здоров’я будь-якої країни. У Європі працює більше 5 млн. медсестер, з них близько 330 тис. – в Україні. Згідно з сучасною компетенцією розвитку сестринської справи, медична сестра повинна бути висококваліфікованим фахівцем – партнером лікаря і пацієнта, здатним до самостійної роботи у складі єдиної команди. На сучасному етапі системі охорони здоров’я потрібна не просто медична сестра, а професіонал своєї справи. Реформа медсестринства передбачає підготовку фахівця нового типу. Медсестра повинна володіти клінічним мисленням, уміти орієнтуватися в характері патологічних змін в організмі, правильно вибрати тактику при наданні екстреної медичної долікарської допомоги, досконало володіти технікою сестринських маніпуляцій.

Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради