Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Собко Олексій Петрович

Степанюк Сергій Олексійович

посада: Заступник голови районної ради
дата народження:  18.04.1958
освіта: Повна вища, у 1980 році закінчив Українську сільськогосподарську академію м. Київ, економіст-математик сільського господарства

партійна приналежність: Позапартійний

телефон:  (0472) 64-65-07  

Обов'язки заступника голови районної ради

 • Заступник голови районної ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування, який обирається відповідною радою з числа її депутатів, підзвітний раді та голові районної ради. Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради раді представляє обраний голова цієї ради. 
 • У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. 
 • В разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови відповідної ради, організовує роботу по організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню діяльності ради, її постійних комісій. 
 • Візує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, та повертає їх виконавцям на доопрацювання у разі подання з порушенням встановленого порядку. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів рішень та розпоряджень. 
 • Забезпечує розробку проекту Регламенту та планів роботи районної ради. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту районної ради та виконанням планів роботи. 
 • Інформує голову районної ради про події, що відбуваються в політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя району, поточну діяльність виконавчого апарату районної ради. 
 • Безпосередньо забезпечує підготовку сесій, засідань президії районної ради та питань, що вносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням. 
 • Забезпечує виконання районною радою відповідно до законодавства повноважень з питань проведення місцевих та всеукраїнських референдумів, виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, сприяє виборчим комісіям в організації їх проведення, координує роботу голів постійних комісій. 
 • Вносить на розгляд голови ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних та інших комісій ради, зміни до їх складу, забезпечує розробку положень про постійні комісії.
 • Співпрацює з сільськими, селищним головами, заступниками голови, керівниками управлінь, відділів райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, постійною комісією районної ради з питань охорони здоров'я, матері і дитинства. 
 • Надає допомогу депутатам у здійсненні ними повноважень, забезпеченні необхідною інформацією, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради та виборцями під час звітів депутатів. 
 • Забезпечує організацію заслуховування звітів постійних комісій на сесіях ради, розгляд запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них та проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством. 
 • Забезпечує розробку та вносить на розгляд голови ради положення про зміст, опис та порядок використання символіки району. 
 • Веде особистий прийом громадян. 
 • Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради. 
 • Здійснює контроль за організацією діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та режимом секретності в районній раді. 
 • Відповідає за підготовку питань для розгляду на нарадах-семінарах та інших заходах з питань навчання відповідальних працівників органів місцевого самоврядування. 
 • Розглядає проекти подань про нагородження державними нагородами та відзнаками працівників органів місцевого самоврядування. 
 • Очолює:
  - конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради;
  - комісію по встановленню трудового стажу для виплати надбавки за вислугу років;
  - тендерний комітет по процедурі закупівель товарів і послуг за державні кошти. 
 • Координує роботу відділу комунальної власності, здійснює контроль за раціональним використанням транспортних засобів районної ради. 
 • Має право:
  - приймати участь у загальних зборах (сходах) громадян, сесіях сільських, селищної рад, засіданнях постійних комісій районної ради, колегіях райдержадміністрації, нарадах, семінарах;
  - вносити пропозиції голові районної ради щодо покращення організації роботи виконавчого апарату районної ради, преміювання та встановлення надбавок працівникам апарату районної ради. 
 • Вирішує інші питання, доручені йому радою та головою районної ради. 
 • Відповідає за координацію та організацію роботи з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради. Контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням у виконавчому апараті районної ради, вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню.

Повернутися до верхньої частини тексту