Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Василенко Олександр Ігорович

посада: Голова районної ради

дата народження: 01.09.1991

освіта: Повна вища, Національна академія при Президентові України, "публічне управління та адміністрування", Національний університет біоресурсів і природокористування України "агроном-дослідник", Черкаський державний технологічний університет "міжнародна економіка"
партійна приналежність: 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

телефон:  (0472) 64-31-32

Обов'язки Голови районної ради

 • Голова районної ради здійснює загальне керівництво районною радою, її виконавчим апаратом. 
 • Голова районної ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування, представляє інтереси територіальних громад району, у своїй діяльності є підзвітним лише раді.
 • У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
 • В межах своїх повноважень видає розпорядження.
 • Відповідно до Регламенту районної ради скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, веде їх засідання. Підписує рішення районної ради, протоколи сесій ради.
 • Вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
  - кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;
  - утворення і обрання постійних комісій ради, президії районної ради;
  - структури і чисельності виконавчого апарату ради, витрат на його утримання.
  Подає на затвердження ради Положення про президію районної ради, про постійні комісії районної ради.
 •  Організовує:
  - роботу президії ради, забезпечує підготовку узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради;
  - надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
 • Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення з питань програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, розвитку відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва та ін.
 •  Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
 • Забезпечує здійснення районною радою повноважень щодо управління комунальною власністю району, визначених радою, вносить пропозиції з цих питань на розгляд ради та постійних комісій.
 • За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
 • Вирішує кадрові питання виконавчого апарату ради, призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради в порядку, передбаченому законодавством, підписує контракти з керівниками комунальних підприємств, є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
 • Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
 • Проводить експертизу нормативно – правових актів. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради. 
 • Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства. При цьому забезпечує безпосередній взаємозв’язок з:
  - обласною радою, обласною державною адміністрацією;
  - головою та заступниками голови, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації;
  - управлінням Служби безпеки України в районі;
  - територіальними підрозділами Головного управління національної поліції в Черкаській області;
  - місцевою прокуратурою та іншими територіальними органами. 
 • Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік. 
 • Затверджує Інструкцію з діловодства в районній раді та її органах. 
 • Спрямовує і координує діяльність заступника голови, керівника секретаріату, радника, начальника фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради. 
 • Вирішує інші питання, які можуть бути в межах компетенції ради та доручені йому радою.

Повернутися до верхньої частини тексту