Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Смілянець Алла Володимирівна

посада: Керівник секретаріату

дата народження: 26.03.1973

освіта: Повна вища, 1995 р.-Черкаський державний педагогічний інститут, вчитель

2006 р.- Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління

партійна приналежність: Позапартійна

телефон:  (0472) 71-14-85  

Обов'язки керівника секретаря

 •  Керівник секретаріату районної ради.
 •  Керівник секретаріату є посадовою особою органу місцевого самоврядування, має статус відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 
 • В межах повноважень, визначених законодавством, організовує і контролює роботу відділів виконавчого апарату районної ради щодо виконання покладених на апарат завдань та несе відповідальність за їх роботу перед головою районної ради. 
 • Призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради. Безпосередньо підпорядкований голові районної ради, виконує доручення заступника голови ради.  
 • В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади запобігання і протидії корупції», указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. З питань організації кадрової роботи керується Кодексом законів про працю України, відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби, Міністерства праці та соціального захисту населення, Міністерства юстиції. 
 • Розробляє та подає на затвердження голови ради Положення про виконавчий апарат районної ради, здійснює контроль за його виконанням. 
 • Забезпечує виконання покладених на виконавчий апарат районної ради завдань щодо організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її депутатів, реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби посадових осіб в органах місцевого самоврядування, зокрема: 
 • Організовує роботу виконавчого апарату районної ради щодо підготовки питань для попереднього розгляду в постійних комісіях, матеріалів на засідання президії, сесії районної ради. Приймає участь у підготовці проектів рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів. Координує роботу з контролю за виконанням прийнятих рішень, планів роботи районної ради. 
 • В межах наданих повноважень здійснює керівництво за виконанням функціональних обов’язків працівниками виконавчого апарату районної ради, дотриманням ними законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, рішень обласної та районної рад, розпоряджень голови районної ради. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і трудового законодавства у виконавчому апараті ради. 
 • Забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів (документів) на розгляд голови районної ради. 
 • В межах своєї компетенції вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату районної ради, розробляє посадові інструкції на керівників структурних підрозділів виконавчого апарату та подає їх на затвердження заступнику голови ради. Розробляє проекти положень про відділи виконавчого апарату районної ради. 
 • Затверджує посадові інструкції спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату за поданням керівників. 
 • Вносить на розгляд голови районної ради проект розподілу обов’язків між заступником голови та керівником секретаріату районної ради. 
 • Візує проекти рішень районної ради, розпоряджень, що вносяться на розгляд голови районної ради, повертає їх в разі необхідності виконавцям на доопрацювання, забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів рішень та розпоряджень. Підписує додатки до рішень районної ради. Готує проекти розпоряджень голови ради та інших службових документів, віднесених до його компетенції.  
 • Вносить пропозиції голові районної ради та готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників, спеціалістів відділів виконавчого апарату.  
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчого апарату районної ради, готує відповідні матеріали керівництву.
 • Готує та контролює документацію для продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування працівників районної ради у встановленому законом порядку. 
 • Аналізує, узагальнює практику формування кадрового резерву у відділах виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції щодо його вдосконалення. 
 • Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради. Приймає від претендентів необхідні документи та готує їх для розгляду на засіданнях конкурсної комісії.  
 • Обчислює стаж служби в органах місцевого самоврядування працівникам виконавчого апарату районної ради, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчого апарату районної ради. 
 • Відповідає спільно з сектором юридичного забезпечення та управління майном спільної власності виконавчого апарату районної ради за виконання роботи з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради. Координує роботу по розробці заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, надає працівникам виконавчого апарату ради роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. 
 • Здійснює методичну і практичну допомогу сільським  радам з питань, віднесених до його компетенції. Вивчає, узагальнює та поширює нові форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування. 
 • Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату районної ради, сільських голів, секретарів сільських рад.  
 • Бере участь у роботі комісій, створених відповідно до розпоряджень голови районної ради. 
 • Вносить пропозиції щодо проведення стажування на посадах осіб у виконавчому апараті районної ради, готує необхідні документи для організації проведення стажування, здійснює контроль за його проведенням. 
 • Здійснює контроль та вносить пропозиції керівництву про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. 
 • Розглядає матеріали для заохочення та нагородження працівників. 
 • За дорученням голови оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу. 
 • Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює за ходом проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування. 
 • Організовує роботу по розгляду звернень громадян керівництвом ради, здійснює особистий прийом громадян. 
 • Забезпечує розробку та подання на затвердження голови Інструкції з діловодства в районній раді та її органах, здійснює контроль за її дотриманням. 
 • Очолює експертну комісію районної ради по проведенню експертизи цінності документів та виділення їх до знищення. 
 • Координує роботу організаційного, загального відділів виконавчого апарату районної ради. 
 • Вирішує інші питання, доручені йому головою ради та заступником голови районної ради. 
 • Здійснює обробку персональних даних працівників районної ради в базі персональних даних «Працівники» в частині особових справ працівників, особових карток працівників, розпоряджень про прийняття на роботу та переведення, копій звітів № 3-ПН, № 4-ПН, № 5-ПН, № 9-ДС та інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників. Забезпечує захист персональних даних працівників районної ради, які обробляються. Здійснює контроль за виконанням відповідних функцій керівниками структурних підрозділів, відповідальних за організацію робіт з обробки персональних даних та їх захисту в частині окремих складових бази персональних даних «Працівники».

Повернутися до верхньої частини тексту