Офіційні відомості

Опубліковано: Неділя, 11 листопада 2018, 08:20
Перегляди: 12951
ПОСТАНОВА Черкаської районної виборчої комісії від 13.12.2019 №14 "Про визнання обраним депутатом Черкаської районної ради Черкаської області на чергових виборах депутатів Черкаської районної ради Черкаської області 25 жовтня 2015 року в багатомандатному виборчому окрузі
 
 
"Пам'ятка про державну реєстрацію потужностей" від Черкаського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області
 
 
Постанова від 10 листопада 2018 року № 4 Про формування складу сільських виборчих комісій Черкаського району Черкаської області, що здійснюють підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року
 
 
СТРУКТУРА роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03.03.2015 № 583, з 1 квітня 2015 року
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
 
 
 

Інформація для розміщення на веб-сайті Черкаської райдержадміністрацій та Черкаської районної ради

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з 1 січня 2013 року запроваджується нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності буде здійснювати один орган – реєстраційна служба територіального управління юстиції за місцем знаходження об'єкту нерухомості. Державна реєстрація речових прав на нерухомість, які виникають з нотаріальної дії буде проводитися нотаріусом, одночасно з вчиненням такої дії.

Згідно зі ст. 4 Закону обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

- право власності на нерухоме майно; - право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном; - інші речові права відповідно до закону; - податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

Під нерухомим майном, речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

1) земельні ділянки; 2) підприємство як єдиний майновий комплекс; 3) житловий будинок; 4) будівля, споруда або їх окремі частини; 5) квартира; 6) житлове та нежитлове приміщення.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводитиметься в порядку черговості надходження заяв та в строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та документів, необхідних для її проведення.

Процедура державної реєстрації прав визначена Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.

Так, для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно заінтересована особа звертається до реєстраційної служби управління юсиції (державного реєстратора прав) з відповідною заявою, до якої додає документи, визначені вказаним вище Порядком. Слід зазначити, що перелік документів, що подаються для державної реєстрації прав, різниться в залежності від способу набутя права власності та типу обʼєкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації.

Документами, які в обовязковому порядку подаються для проведення державної реєстрації прав є: заява встановленої форми; копія документа, що посвідчує особу заявника; копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо).

Реєстраційні служби також здійснюватимуть реєстрацію обтяжень та видаватимуть витяги, виписки та інформаційні довідки.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону витяг з Державного реєстру прав надається за заявою: 1) власника (власників) нерухомого майна або їх уповноважених осіб; 2) спадкоємців (правонаступників - для юридичних осіб) або їх уповноважених осіб; 3) особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження, або їх уповноважених осіб.

Виписка надається за заявою власника або правоволодільця та містить інформацію про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягатиме внесенню до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

За довідковою інформацією можна звертатись до реєстраційної служби Головного управління юстиції у Черкаській області з понеділка по четвер з 10.00 до 13.00 години за телефоном «гарячої лінії» (0472) 45-05-08 або до реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції за адресою: вул. Благовісна 269/105 (будинок побуту «Славутич», 2 поверх, к. 222, 246, тел.. 0(472)54-40-64, 54-40-66.