Опубліковано: П'ятниця, 14 листопада 2014, 10:50
Перегляди: 608

Головне управління ДФС у Черкаській області у зв’язку з наближенням граничного терміну надання податковими агентами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ф. 1-ДФ) за ІІІ квартал 2014 року – 10 листопада, звертає увагу на найпоширеніші порушення встановленого порядку заповнення та подання розрахунку і нагадує про відповідальність за допущення таких порушень.

Як розповіла начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Черкаській області Тетяна Харьковська, серед основних порушень, які допускають податкові агенти і за які до них застосовують стягнення, наступні: неподання, несвоєчасне подання, подання не у повному обсязі, а також подання з недостовірними відомостями або з помилками ф. 1-ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або до збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку. Вказані дії тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень, а вчинені податковим агентом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Варто пам’ятати: коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності виникли у зв'язку з проведенням податковим агентом перерахунку податку згідно вимог п. 169.4 ст.169 Податкового кодексу України та були виправлені відповідно до вимог ст.50 Кодексу штрафи взагалі не застосовуються.

Основні порушення податкових агентів та відповідальність.

1. За неправильне відображення у документах ідентифікаційного номера працівника – штраф у розмірі 170 грн.

Так, оскільки реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та офіційно повідомили про це відповідну державну податкову інспекцію і мають відмітку у паспорті) є важливою інформацією про нараховані (виплачені) доходи найманому працівникові та утримані податки, податковому агенту слід забезпечити чітке і достовірне відображення вказаної інформації у документах. Згідно з п. 119.3 ст. 119 Податкового кодексу України оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

2. Якщо податковий агент подає уточнюючий розрахунок за ф. 1-ДФ та уточнює реквізити підприємства, або ідентифікаційний номер працівника – передбачено застосування штрафу у розмірі 510 грн.

Якщо у разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ уточнюються реквізити підприємства або вносяться зміни до номера облікової картки найманого працівника, то до такого податкового агента застосовується відповідальність, передбачена п. 119.2 ст. 119 Кодексу. Тобто – за перше порушення передбачено накладення штрафу у розмірі 510 гривень, а за вчинене вдруге й надалі податковим агентом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, передбачено накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

3. Якщо податковий агент подав одночасно два або більше уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1–ДФ та якщо виправлені помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань – штраф у розмірі 510 грн.

Податковий агент, який самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій звітності, зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок за чинною на час подання уточнюючого розрахунку формою (п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України з урахуванням строків давності, визначених ст.102 Кодексу). Втім він має право не подавати уточнюючий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової звітності за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Водночас у разі подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1-ДФ (одного чи декількох одночасно) з метою виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку, застосовується відповідальність, передбачена п. 119.2 ст. 119 Кодексу. Тобто – за перше порушення передбачено накладення штрафу у розмірі 510 гривень, а за подання протягом року після накладання штрафу згідно з п. 119.2 ст. 119 Кодексу повторно уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ – застосовується штраф у розмірі 1020 гривень.

4. Якщо в ході документальної перевірки виявлено порушення у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань та/або до зміни платника - 510 грн. за кожне вчинене правопорушення або одноразово за всі!

У разі виявлення в ході документальної перевірки порушень, зазначених у п. 119.2 ст. 119 Кодексу, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 гривень. При цьому відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, зазначених у абзаці першому п. 119.2 ст. 119 Кодексу, а не до кожного порушення окремо.

Водночас не застосовуються штрафи за неподання копій податкових розрахунків за ф. 1-ДФ!

Нагадуємо, у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до державної податкової інспекції (ДПІ) за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до ДПІ за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. Втім застосування штрафних санкцій за неподання копій податкових розрахунків Кодексом не передбачено.

Обов’язок для осіб, які мають статус податкових агентів, подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, до державної податкової інспекції за місцем свого розташування, передбачено відповідно до п.п. „б" п. 176.2 ст. 176 розділу IV Податкового Кодексу України. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Також податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Тетяна Харьковська додала, що до набрання чинності новою формою Податкового розрахунку, проект якого наразі узгоджується, державні податкові інспекції приймають за ІІІ квартал 2014 року податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, який затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 №49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за №228/25005. Водночас з врахуванням змін до Податкового кодексу України, внесених Законами України №№1588, 1621, податкові агенти зобов’язані відобразити у розрахунку ф. 1-ДФ за звітний податковий квартал (ІІІ кв.2014 року) та відображати у подальшому:

- загальну суму нарахованих у звітному періоді доходів і загальну суму утриманого з них податку (при нарахуванні процентів на користь платника податку);

- загальну суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них військового збору (при нарахуванні військового збору).

Вказане містять листи ДФСУ за №6390/7/99-99-17-02-01-17 від 06.10.2014 та за №9187/7/99-99-17-02-01-17 від 31.10.2014.

ДПІ у Черкаському районі ГУ
Міндоходів у Черкаській області