Інформація потенційним орендарям щодо оренди майна, що належить до комунальної власності

Опубліковано: Понеділок, 01 березня 2021, 10:02
Перегляди: 140

Інформація потенційним орендарям щодо оренди майна, що належить до комунальної власності

На сьогодні відносини, які виникають у сфері оренди комунального майна, регулюються спеціальними законодавчими актами, зокрема Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483.

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон):

- оренда - речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або зобов’язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк;

- орендар - фізична або юридична особа, яка на підставі договору оренди бере майно у користування за плату на певний строк;

- орендодавець - юридична особа, яка на підставі договору оренди передає майно у користування за плату на певний строк.

Суб’єктами орендних відносин є:

орендар;

орендодавець;

балансоутримувач;

уповноважений орган управління;

представницький орган місцевого самоврядування або визначені ним органи такого представницького органу.

Орендодавцями є:

органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування, - щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності;

балансоутримувачі - щодо:

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування - щодо об’єктів комунальної власності або галузевими особливостями оренди майна;

нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок;

іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (крім передбачених частиною четвертою статті 4 Закону).

В разі якщо майно не включено до відповідного Переліку об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, потенційний орендар, який зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого або індивідуально визначеного майна, звертається до орендодавця із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483.

Розгляд заяви відбувається в порядку та строки, визначені статтею 6 Закону.

Якщо об’єкт оренди включено до відповідного Переліку, не за заявою потенційного орендаря, потенційний орендар через свій особистий кабінет в електронній торговій системі подає заяву на оренду об’єкта оренди шляхом заповнення електронної форми.

Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради