Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Що пропонує служба зайнятості для молоді?

Що пропонує служба зайнятості для молоді?

Питання щодо сприяння служби зайнятості у працевлаштуванні, побудові вдалої кар’єри молоді коментує директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко: «На сьогодні одним із головних завдань, що постає перед службою зайнятості, є збереження та примноження напрацювань щодо співпраці з роботодавцями та освітніми закладами заради вирішення питань ефективної зайнятості молодих людей. Адже саме молоде покоління є рушійною силою розвитку майбутнього країни».

Для Черкащини, як і для країни в цілому, важливо зберегти трудовий потенціал молоді, сприяти їх успішній реалізації та гідним умовам праці. Оскільки трудові міграційні процеси, виїзд за кордон можуть негативно позначитися на забезпеченні кадрами вітчизняних роботодавців.

Служба зайнятості активно долучається до проведення інформаційної кампанії щодо попередження відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.

У країні за ініціативи Державної служби зайнятості вже котрий рік реалізовується соціальний проект під лозунгом “Живи та працюй в Україні”, головною метою якого є пожвавлення людей на ринку праці України. У рамках проекту відбуваються інформаційні активності, спрямовані на якнайшвидший пошук роботи для безробітних та підбір вакансій для роботодавців.  

З метою попередження молодіжного безробіття служба зайнятості створила Всеукраїнський кадровий резерв, що собою являє технологію швидкого пошуку і підбору кадрів на запити роботодавця. Ця технологія також передбачає он-лайн профорієнтацію та професійну діагностику, а також дистанційне навчання потенційних працівників необхідним навичкам, що є затребуваними для будь-якої професії. Для реалізації цього проекту створено банк резюме, відеорезюме випускників навчальних закладів та банк актуальних вакансій.  

Разом з тим, при працевлаштуванні молоді виникають певні труднощі. І основною проблемою є існуючий на ринку праці дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили. Він полягає не лише в тому, що кількість запропонованих вакансій не співпадає з кількістю пошукачів роботи, а насамперед, в тому, що професійно-кваліфікаційний склад пошукачів роботи не співпадає з пропозиціями роботодавців.  

Так, наприклад, цього року на одну вакансію претендувало близько двох безробітних. Тобто навантаження на одне робоче місце не таке вже й високе, але структура заявлених вакансій не відповідає професійному складу безробітних. Більше, ніж дві третини вакансій – це вакансії за робітничими професіями, натомість майже половина безробітних 42 % мають вищу освіту. Молодь більш була зорієнтована на отримання вищої освіти за престижними, на думку багатьох, спеціальностями. Як наслідок маємо перенасиченість ринку праці пропозицією робочої сили саме за спеціальностями фінансової, банківської справи, менеджменту.  

Тому в своїй роботі вагому роль ми приділяємо профорієнтаційній роботі з молоддю. З 2018 року в області в практичну роботу запроваджено безкоштовну Інтернет-платформу державної служби зайнятості "Профорієнтація та розвиток кар’єри". Платформа дозволяє особам, в першу чергу молоді, у дистанційному форматі без відвідування служби зайнятості, пройти психологічне тестування та отримати його результати. На Платформі можна пройти комплексний профорієнтаційний тест за 10 різновидами. Також запроваджено в роботу комплексне профорієнтаційне тестування осіб від 14 до 60 років на психодіагностичній Інтернет-платформі "Моя професія: консультаційна мережа. 

На основі індивідуального підходу Черкаська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості охоплює послугами безробітних молодих людей району. Так, минулого місяця розпочав свою діяльність Молодіжний клуб пошуку роботи "Успішна молодь". Уже відбулося два засідання, присвячені відпрацюванню навичок самопрезентації через розвиток впевненості в собі та подоланню психологічних бар’єрів, що перешкоджають працевлаштуванню. Людям, які знаходяться в активному пошуку роботи, на переломному етапі життя, такі психодіагностичні практики допомагають зрозуміти куди рухатись далі, в якій сфері людина зможе себе реалізувати. 

Заходи клубного типу проводяться з метою підвищення рівня активності безробітних та мотивації до праці, сприяння розвитку комунікативних вмінь, визначення пріоритетних цілей у працевлаштуванні та шляхів їх досягнення. Наступне засідання клубу заплановане на 31 травня.» 

За інформацією Черкаської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості